Desfacerea Căsătoriei (Divorțul)

DIVORȚUL

Un divorț poate lăsa fiecărui membru al familiei cicatrici emoționale profunde.

La fel cum fiecare familie este diferită, fiecare divorț este diferit, iar de aceea noi suntem atenți la nevoile tale și te ajutăm să depășești cu ușurință procesul dificil de separare și de a începe o nouă viață.

Fie că este vorba de un divorț amiabil, din culpa comună sau exclusivă a celuilalt soț, cu minori sau cu soți ce locuiesc în străinătate, echipa noastră este alături de tine cu recomandări, sfaturi și soluții pentru a păși învingător pe noul drum.

Tipuri de Divorț

Divorțul

Prin acordul soților

Divorțul prin acordul soților poate fi dispus pe cale administrativă (dacă nu există copii minori), pe cale notarială sau pe cale judiciară, dacă este îndeplinită condiția esențială privind existența consimțământului soților cu privire la desfacerea căsătoriei.

Este cea mai simplă modalitate de a divorța, precum și cea mai rapidă și puțin costisitoare.

Divorțul

Din culpa soților

Instanța de judecată poate să pronunțe divorțul din culpa ambilor soți sau din culpa exclusivă a unuia dintre aceștia. Pentru a se pronunța astfel, judecătorul trebuie să constate existența unor motive temeinice care să fi vătămat iremediabil raporturile dintre soți.

In astfel de situații, procesul este unul anevoios, de lungă durată, cu administrare de probe și, de asemenea, cu un mare consum emoțional.

Divorțul

Pentru separarea mai mare de 2 ani

Acest tip de divorț presupune desfacerea căsătoriei din culpa soțului care solicită divorțul, dacă este îndeplinită condiția esențială privind separarea în fapt pe o perioadă de cel puțin 2 ani.

În acest caz este necesar a se dovedi atât separarea în fapt, cât și durata acesteia care trebuie să depășească 2 ani.

Divorțul

Din cauza stării de sănătate

Soțul care solicită desfacerea căsătoriei pentru acest motiv trebuie să probeze existența stării de boală care face imposibilă continuarea căsătoriei.

De menționat că, doar soțul bolnav poate solicita pronunțarea divorțului pentru acest motiv.

Divorțul cu minori

În cazul în care în urma căsătoriei au rezultat copii minori, atenția și implicarea noastră va fi una deosebită, având în vedere și necesitatea protejării interesului superior al acestora. Astfel, va trebui să avem în vedere:

Exercitarea autorității părintești (custodia)

  • Exercitarea autorității părintești are la bază principiul interesului superior al minorilor. Ca regula generală, autoritatea părintească se exercită de ambii părinți până la data la care minorul dobândește capacitate deplină de exercițiu.

    În cazuri excepționale și pentru motive temeinice un singur părinte poate exercita autoritatea părintească în mod exclusiv.

Obligația de întreținere (pensia de întreținere)

  • Obligația de întreținere subzistă în sarcina părintelui care nu locuiește cu minorul, întrucât se prezumă că celălalt părinte își îndeplinește această obligație în natură. Obligația de întreținere reprezintă contribuția părinților la cheltuielile de creștere, educare, pregătire profesională, etc.

    Cuantumul întreținerii se raportează la numărul de copii, astfel: până la o pătrime pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

Stabilirea programului de vizitare

  • Stabilirea unui program de vizitare în sarcina părintelui care nu locuiește cu copilul minor este un veritabil drept al acestuia și nu o obligație.

    Programul de vizitare se stabilește de instanța de judecată când părinții nu se înțeleg asupra modalității de a avea legături personale cu minorul, ținând cont de interesul superior al acestuia.

Stabilirea domiciliului minorului

  • Instanța de judecată care se pronunță asupra divorțului trebuie să stabilească și asupra locuinței minorului, conform voinței părinților sau a intimei convingeri a judecătorului raportat la interesul superior al minorului, după caz.

Servicii
conexe

Partajul bunurilor comune din căsătorie

Odată cu divorțul încetează și regimul matrimonial al soților, astfel bunurile dobândite ulterior desfacerii căsătoriei sunt bunuri personale. Însă, bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei se prezumă a fi bunuri comune în cote egale.

Fie că dorești partajarea conform prezumției legale de cote egale, sau consideri că ești îndreptățit/ă la o cotă mai mare, noi te sprijinim să dobândești bunurile tale.

Divorțul soților din străinatate

În contextul în care, tot mai multe familii sunt separate de nevoia de a pleca din țară, în căutarea unor venituri mai bune, acest lucru poate cauza de cele mai multe ori diferende iremediabile între soți, care conduc în cele din urma la separare și divorț.

În sprijinul persoanelor aflate în aceasta situație indiferent că este vorba de soțul plecat sau cel rămas în țară, oferim suportul juridic necesar în vederea depășirii acestei situații nedorite.

Ordin de protecție

Dacă vă aflați în situația tragică de a fi victima unor abuzuri fizice și psihice, echipa noastră de avocați este alături de tine si te va sprijini pentru obținerea unui ordin de protecție menit să iți asigure liniște și securitate.

Răpire internațională de copii

Deși rare, aceste situații sunt de-a dreptul tragice și traumatizante atât pentru minor cât și pentru părinte, din această perspectivă avocații noștri vă oferă sprijin și consiliere pentru a putea depăși cu bine aceste moment și a vă putea reîntregi familia.

Măsuri vremelnice (ordonanța președințială)

În cazul în care situația o impune, cu sprijinul avocaților noștri poți solicita și obține prin intermediul instanței de judecată o serie de măsuri temporare care sunt menite să vă asigure un climat de siguranță și liniște și nu în ultimul rând confort emoțional.

Putem enumera o serie de măsuri, din cele mai importante: locuința minorului, program de relații personale cu minorul, alocația de stat, etc.

Stabilire filiație

Fie că este vorba de stabilirea paternității sau tăgada acesteia, avocații noștri stau la dispoziția ta cu întreg setul de demersuri menite să rezolve aceste situații. Procedurile judiciare sunt anevoioase și dificile sprijinul de specialitate fiind un imperativ in aceste situații.

Echipa noastră

Programează o consultație

Formular Pagina Divorturi